Газтек ООД

Проектиране, изграждане и поддръжка на:
  • Сградни и вътрешни газови инсталации
  • отоплителни системи


София 1715, ж.к. "Младост 4", бл. 480, вх.1
GSM: 088 8899885; email: gastec@abv.bg


Under construction